Kom och jobba med oss!
Meny
Meny

SVEAVIKEN PM

Nya tidens förvaltning

Välkommen till Sveaviken PMs karriärsida. Sveaviken PM AB är en oberoende aktör med en unik modell för komplett, datadriven fastighetsförvaltning. Genom att samla data, processer och kundservice i en och samma digitala plattform, kan Sveaviken PM erbjuda en mer effektiv förvaltning som sänker kostnaderna, ökar driftnettot och skapar högre kundnöjdhet för fastighetsägare. I dag förvaltar Sveaviken PM bostäder och lokaler från Lund och Helsingborg i Skåne till Örebro och Norrköping i Mellansverige och i ett flertal kommuner i Stockholmsområdet.

ORGANISATION OCH VÄRDEGRUND

På Sveaviken Bostad arbetar vi kontinuerligt med att utmana, förnya och förbättra, med målet att erbjuda våra bostadsinnehavare en bättre bostad med god och tillförlitlig fastighetsförvaltning. Detta arbete innebär löpande uppföljning och kunskapsåterföring. Vi har en positiv, kompetent och lösningsorienterad organisation som gemensamt löser de utmaningar vi ställs inför. Våra värdeord är nytänkande, engagemang, kvalitet och hållbarhet och speglar vår företagskultur.
  • VISION
    Att utmana branschen genom att erbjuda en strulfri, personifierad och värdeskapande förvaltning för våra kunder
  • AFFÄRSIDÉ
    Vi erbjuder smidig och effektiv fastighetsförvaltning – sparar tid och pengar samt möjliggör nya intäktskällor. Med en helt integrerad digital plattform byggd på öppen källkod anpassad till fastighetsägarens behov utmanar vi traditionell fastighetsförvaltning och ökar värdet på din egendom.
  • MÅL
    Att driva utvecklingen för hur fastighetsförvaltning ska utföras och på så sätt vara det självklara valet för fastighetsägare i Sverige

HITTA TILL OSS

Sveaviken PM AB
Hammarbybacken 27
120 30 Stockholm